For full functionality of this site it is necessary to enable JavaScript. Here are the instructions how to enable JavaScript in your web browser.
MENU

Privacy policy

Privacyverklaring Rho-Delta Travel B.V.

Versie 2.0

 

Loopreizen, onderdeel van Rho-Delta Travel B.V. (hierna: “Loopreizen”), acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze gegevensverwerkingen houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 

 • Duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy- en cookieverklaring;
 • Proberen onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • U eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • Uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

 

Wij zijn de verantwoordelijke bij de gegevensverwerkingen. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

 

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze diensten (bv. het maken van een boeking of het aanmelden op een nieuwsbrief), vragen wij u naar bepaalde gegevens. Dat kunnen persoonsgegevens zijn.

 

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Deze persoonsgegevens bevatten:

 

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • E-mailadres
 • Adresgevens
 • Telefoonnummer
 • Nationaliteit
 • Geboortedatum
 • Contactgegevens van de thuisblijvers

 

Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 

 • Om de reisproducten te leveren;
 • Om u te informeren over reisproducten.
 • Om vragen te beantwoorden die gesteld zijn via bijvoorbeeld de website.

 

Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.  

 

Tijdens het boekingsproces wordt u gevraagd om gegevens van thuisblijvers te verstrekken. Wij gaan er van uit dat u de thuisblijvers zelf informeert dat wij hun gegevens in ons bezit hebben en uitsluitend zullen gebruiken in geval van een calamiteit

 

Bewaartermijnen
Touch Travel bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doelen te bereiken alsmede te voldoen aan wettelijke verplichting ten aanzien van de fiscaliteit. . Daarna worden de persoonsgegevens verwijderd.


Nieuwsbrief
Wij kunnen, indien u hiervoor toestemming heeft gegeven, per e-mail contact met u opnemen en onze nieuwsbrief toezenden. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.

 

Verstrekking aan derden

Om de service en het reisproduct zo goed mogelijk te leveren kan het noodzakelijk zijn uw persoonsgegevens beschikbaar te stellen aan onze leveranciers of derden, die de uiteindelijke producten en diensten leveren die u bij ons hebt geboekt. Wij zullen uw persoonsgegevens nooit zonder uw toestemming verstrekken aan personen of bedrijven tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht of toegestaan is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze diensten kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

 

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te voorkomen..

 

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 26 maart 2018, en heeft versienummer 2.0.  Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit verzoek kunt u indienen via privacy@touchtravel.nl . Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren.

 

Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie zoals beschreven in onze cookieverklaring, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Vragen en opmerkingen
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens., of over deze privacyverklaring  U kunt ons hiervoor bereiken via privacy@touchtravel.nl .

 

De Disneyland® Paris runweekend 5th Anniversary Edition is afgelast.

Vanwege COVID-19 en de maatregelen van de overheid is Disneyland® Paris runweekend 5th Anniversary Edition, die had moeten plaatsvinden van 24 tot 27 september 2020, geannuleerd.
Op dit moment zijn we de situatie aan het evalueren met onze partner. Wees u ervan bewust dat we een hoog bel- en E-mailvolume hebben en dat we u daarom misschien niet direct kunnen antwoorden. We nemen persoonlijk contact met u op, dus wees a.u.b. geduldig terwijl we ons best doen om u allen te informeren

Het spijt ons voor het ongemak en we zullen u op de hoogte houden!